Muutoskonsultointi ja esittely

Holvi kuva

Asiakaskohtaamisissa minulle on tärkeätä luoda keskusteluissa hyvän tahdon ja onnellisuuden kannustamisen kokemus.

Sovituissa tapaamisissa ja puhelinajanvarauksissa kartoitan lähtötilanteen yhdessä asiakkaan kanssa.

Aikoja on varattavissa myös Skypen kautta tuntiveloituksella.

Palveluni toimii keskustelujen kautta ja ensimmäisellä tunnilla arvioidaan muutostarve asiakkaan kanssa sekä kerron, miten voin mahdollisesti tukea niitä muutoksia.

Puhelinaikoja on saatavissa koko maahan ja myös ulkomaille.

Teen pääasiallisesti yrityksille muutostilanteiden suunnittelua ja toimenpide-esityksiä, mutta kuukausittain aikoja on saatavana myös yksityishenkilöille.

Varatut ajat maksetaan Holvin maksupalvelun kautta.

Asiakastyytyväisyys on palautteessa työstäni hyvin korkea.

Kysythän lisää: artistsinikunnas@gmail.com.

Palvelu sopii esim. yrityksen uuden suunnan valinnan tilanteisiin, organisaatiomuutoksen osaksi, henkilösuhteiden parantamiseen, omien toiveiden selkeämpään tunnistamiseen, identiteetin selkeytymiseen, suhdekysymysten tarkasteluun tai vaikkapa surun työstössä.

Muutoskonsultointini sopii erityisesti yrityksille, joille on tullut nopea tai ennakoimaton muutos.

Palvelu voi tukea tilanteissa, joissa haluaisi selkeyttä siihen, millaista suuntaa toivoisi tulevaan, omaan luovaan ajatteluun tai eri elämäntilanteiden päätösten tekoon.

Menetys – tavalla tai toisella – on voinut tuoda elämään peruuttamattoman muutoksen, jossa sen läpikäyminen voi auttaa eteenpäin.

Arvoinani työssäni ovat eettisyys, käytännön toimivuuden arvostaminen osana luovaa prosessia sekä tilanteen objektiivinen pohdinta yhdessä asiakkaan kanssa.

Taustani on pitkäaikainen kulttuuritoiminta eri tavoin vuodesta 1998 alkaen, puheviestintätyö ja media 1995 alkaen, edustustyö kutsuttuna taidevaikuttajana myös kansainvälisesti yli 20 vuotta, intuitiivinen konsultointi ja erityisherkkyyksiä tutkivissa työryhmissä neuvonantajana pyynnöstä toimiminen.

Näiden lisäksi minulla on turvallisuusalan tutkinto, jossa painopisteenä ovat tunnetarpeet turvallisuuden ja turvattomuuden tilanteiden tärkeinä vaikuttimina.

Tervetuloa ottamaan yhteys ja ystävällisin terveisin, Sini

Contact: artistsinikunnas@gmail.com/

Puh. 040 – 93 00 302/ Sini Kunnas

(Huom. Muutoskonsultointi ei ole terapiapalvelu. Palvelu tarjoaa näkökulmia ja eri vaihtoehtoja ajatuksina tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta.)

#muutos #elämänmuutos #intuitio #parisuhde #ero #muutto #konkurssi #suru #surustaselviytyminen #menetys #kriisi #pelot #tunteet #yritystoiminta #yrityssaneeraus #henkilöstö #johtaminen #muutosjohtaja #menestyväyritys #menestys #talous #uusityö #onnellinensuhde #luovuus #elamanhallinta #velka #hyväelämä #läheisenmenetys