Muutoskonsultointi ja esittely

Holvi kuva

Asiakaskohtaamisissa minulle on tärkeätä luoda keskusteluissa hyvän tahdon ja onnellisuuden kannustamisen kokemus.

Sovituissa tapaamisissa ja puhelinajanvarauksissa kartoitan lähtötilanteen yhdessä asiakkaan kanssa.

Aikoja on varattavissa myös Skypen kautta tuntiveloituksella kotimaahan sekä ulkomaille.

Palveluni toimii keskustelujen kautta ja ensimmäisellä tunnilla arvioidaan muutostarve asiakkaan kanssa.

Teen pääasiallisesti yrityksille muutostilanteiden suunnittelua ja toimenpide-esityksiä, mutta palvelu sopii myös yksityishenkilöille.

Varatut ajat maksetaan Holvin maksupalvelun kautta.

Asiakastyytyväisyys on palautteessa työstäni hyvin korkea.

Kysythän lisää: artistsinikunnas@gmail.com.

Palvelu sopii esim. yrityksen uuden suunnan valinnan tilanteisiin, organisaatiomuutoksen osaksi, henkilösuhteiden parantamiseen, omien toiveiden selkeämpään tunnistamiseen, identiteetin selkeytymiseen, suhdekysymysten tarkasteluun tai vaikkapa surun työstössä.

Muutoskonsultointini sopii myös heille, joille on tullut nopea tai ennakoimaton muutos.

Palvelu voi tukea tilanteissa, joissa haluaisi selkeyttä siihen, millaista suuntaa toivoisi tulevaan, omaan luovaan ajatteluun tai eri elämäntilanteiden päätösten tekoon.

Arvoinani työssäni ovat kannustavuus, käytännön toimivuuden arvostaminen, kokonaisuuden tunnistamisen pyrkimys sekä tilanteen objektiivinen pohdinta yhdessä asiakkaan kanssa.

Taustani on pitkäaikainen kulttuuritoiminta eri tavoin vuodesta 1998 alkaen, puheviestintätyö ja media 1995 alkaen, edustustyö kutsuttuna taidevaikuttajana myös kansainvälisesti yli 20 vuotta. Lisäksi toimin intuitiivisen konsultoinnin parissa ja erityisherkkyyksiä tutkivissa työryhmissä neuvonantajana.

Näiden ohella minulla on turvallisuusalan tutkinto, jossa painopisteenä ovat turvallisuuden ja turvattomuuden tunteiden arviointi osana tilanteita.

Tervetuloa ottamaan yhteys ja ystävällisin terveisin, Sini

Contact: artistsinikunnas@gmail.com/

Puh. 040 – 93 00 302/ Sini Kunnas

(Huom. Muutoskonsultointi ei ole terapiapalvelu. Palvelu tarjoaa näkökulmia ja eri vaihtoehtoja ajatuksina tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta.)

#muutos #elämänmuutos #intuitio #parisuhde #ero #muutto #konkurssi #suru #surustaselviytyminen #menetys #kriisi #pelot #tunteet #yritystoiminta #yrityssaneeraus #henkilöstö #johtaminen #muutosjohtaja #menestyväyritys #menestys #talous #uusityö #onnellinensuhde #luovuus #elamanhallinta #velka #hyväelämä #läheisenmenetys