Muutoskonsultointi ja esittely

sini 2019 (2)

Asiakaskohtaamisissa minulle on tärkeätä tarjota luottamusta sekä luoda keskusteluissa koetun hyvän tahdon ja onnellisuuden kannustamisen kokemus.

Sovituissa tapaamisissa ja puhelinajanvarauksissa kartoitan lähtötilanteen yhdessä asiakkaan kanssa.

Aikoja on varattavissa myös Skypen kautta tuntiveloituksella.

Palveluni toimii keskustelujen kautta.

Vastaanottoni on Helsingissä ajanvarauksissa kahdesti kuussa. Puhelinaikoja on saatavissa koko maahan ja myös ulkomaille.

Teen pääasiallisesti yrityksille muutostilanteiden suunnittelua ja toimenpide-esityksiä, mutta viikottaisia aikoja on saatavana myös yksityishenkilöille. Varatut ajat maksetaan Holvin maksupalvelun kautta.

Asiakastyytyväisyys on palautteessa työstäni hyvin korkea.

Kysythän lisää: sinikunnas@gmail.com.

Muutoskonsultointi voi tukea uutta suunnanvalintaa niin ihmissuhdekysymyksissä, rakenteiden tunnistamisessa, eri toimijoiden roolien selkeyttämisessä tai vaikkapa omien toiveiden edistämisessä.

Palvelu sopii esim. yrityksen uuden suunnan valinnan tilanteisiin, organisaatiomuutoksen osaksi, henkilösuhteiden parantamiseen, omien toiveiden selkeämpään tunnistamiseen, identiteetin selkeytymiseen, suhdekysymysten tarkasteluun tai vaikkapa surun työstössä.

Menetys – tavalla tai toisella – on voinut tuoda elämään peruuttamattoman muutoksen, jossa sen läpikäyminen voi auttaa eteenpäin.

Muutoskonsultointini sopii erityisesti yrityksille, joille on tullut nopea tai ennakoimaton muutos.

Palvelu voi tukea tilanteissa, joissa haluaisi selkeyttä siihen, millaista suuntaa toivoisi tulevaan, omaan luovaan ajatteluun tai eri elämäntilanteiden päätösten tekoon.

Myös niissä tilanteissa, joissa muutos on tullut myönteisenä, voi olla hyvä kartoittaa miten siitä edetä hyvien asioiden voimistamiseksi.

Muutoskonsultointi voi sopia Sinulle, kuka pohdit uutta päätöstä elämässäsi tai jos yrityksessäsi olet tilanteessa, jossa ainoa keino eteenpäin on muutos.

Arvoinani työssäni ovat eettisyys, luotettavuus, käytännön toimivuuden arvostaminen osana luovaa prosessia sekä tilanteen objektiivinen pohdinta.

Taustani on pitkäaikainen kulttuuritoiminta eri tavoin vuodesta 1998 alkaen, puheviestintätyö ja media 1995 alkaen, edustustyö kutsuttuna taidevaikuttajana myös kansainvälisesti yli 20 vuotta, intuitiivinen konsultointi ja erityisherkkyyksiä tutkivissa työryhmissä neuvonantajana pyynnöstä toimiminen.

Näiden lisäksi minulla on turvallisuusalan tutkinto, jossa painopisteenä ovat tunnetarpeet turvallisuuden ja turvattomuuden tilanteiden tärkeinä vaikuttimina.

Tervetuloa ottamaan yhteys ja ystävällisin terveisin, Sini

Contact: sinikunnas@gmail.com/

Puh. 040 – 93 00 302/ Sini Kunnas

(Huom. Muutoskonsultointi ei ole terapiapalvelu. Palvelu tarjoaa näkökulmia ja eri vaihtoehtoja ajatuksina tilanteisiin, joihin toivotaan muutosta.)

#muutos #elämänmuutos #intuitio #parisuhde #ero #muutto #konkurssi #suru #surustaselviytyminen #menetys #kriisi #pelot #tunteet #yritystoiminta #yrityssaneeraus #henkilöstö #johtaminen #muutosjohtaja #menestyväyritys #menestys #talous #uusityö #onnellinensuhde #luovuus #elamanhallinta #velka #hyväelämä #läheisenmenetys